Andrahandsuthyrning

OBS! Läs igenom informationen nogrannt innan du skickar in din ansökan till oss.

Andrahandsuthyrning kan tillåtas om förstahandshyresgästen exempelvis på grund av ålder eller sjukdom, tillfälligt arbete på annan ort, samboprövning eller särskilda familjeförhållanden önskar hyra ut sin lägenhet i andra hand.

Det är inte tillåtet att hyra ut sin lägenhet utan vårt samtycke. Detta gäller också om du lånar ut lägenheten utan att ta någon hyra. Skulle förstahandshyresgästen bryta mot dessa regler kan man förlorar sin hyresrätt. Lägenheten skall omedelbart sägas upp om förstahandshyresgästen inte tänkt återflytta till lägenheten när andrahandsavtalet upphör. Andrahandshyresgästen skall informeras om att denne skall avflytta senast när andrahandsavtalet upphör och får inte bo kvar i lägenheten även om förstahandshyresgästen säger upp lägenheten. Andrahandshyresgästen får aldrig lov att överta kontraktet av lägenheten efter uthyrningstidens slut.  

Förstahandshyresgästen svarar för att hyran betalas och att andrahandshyresgästen sköter sig dvs lever enligt de regler som finns för förstahandshyresgästen. Förstahandshyresgästen kan således bli uppsagd om andrahandshyresgästen exempelvis uppträder störande.

Vid andrahandsuthyrning vill vi få ett skriftligt avtal mellan första- och andrahandshyresgästen tillsammans med den inskickade blanketten. Vi handlägger ärendet först då vi har samtliga korrekt inskickade uppgifterna. Saknas exempelvis ett kontrakt mellan första- och andrahandshyresgäst handläggs ärendet först när samtliga uppgifter är inkomna. Färdigtryckta kontraktsformulär finns exempelvis att köpa i bokhandeln. Andra lämpliga färdiga kontrakt går att finna på nätet. I avtalet vill vi hitta följande uppgifter såsom hyrestid, uppsägningstid, hyra och eventuella övriga villkor. Vi vill också att du skickar med dokument som styrker de skäl som du angett för uthyrningen. Det kan exempelvis vara ett arbetsgivarintyg, studieintyg eller läkarintyg. Hyr du ut med skäl, samboprövning, skall kopia på sambons hyresavtal eller köpeavtal bifogas. Dessutom vill vi ha en aviadress till förstahandshyresgästen annan än till den aktuella lägenheten. Förstahandshyresgästen kan då även fortsättningsvis betala hyran, och få den överenskomna hyran inbetald på sitt eget konto av andrahandshyresgästen. Minsta uthyrningstiden vi handlägger är för fyra månader. Maximala uthyrningstiden tolv månader. 

Om förstahandshyresgästen skall vistas utomlands under tiden som andrahandsupplåtelsen pågår, bör förstahandshyresgästen ge fullmakt åt en person som bor i Sverige och som kan företräda förstahandshyresgästen och ta emot uppsägning. Fullmakten skall lämnas till oss. Vi kan kräva att fullmakten inte får återkallas så länge som andrahandsuthyrningen pågår.

Skicka in din ansökan, som du kan ladda ner från denna sida, i god tid, då handläggningstiden kan variera. Gärna en månad i förväg.

Öppna blanketten och fyll i dirkekt på datorn eller skriv ut den och fyll i. Posta blanketten, kontrakt och ev bilagor till oss.