Lägenhetsbyte

Det finns möjlighet att byta sin hyreslägenhet mot en annan lägenhet. Hyresgästen ska ha beaktansvärda skäl, till exempel när han eller hon behöver en större lägenhet eller exempelvis en lägenhet med lägre hyraDetta skall godkännas av respektive hyresvärd. För att få till stånd ett byte behöver därför hyresgästen fylla i en blankett för direktbyte. Denna blankett kan laddas ner nedan, fylls i och skickas till oss. Vid trepartsbyten, eller mer omfattande byten, används det antal blanketter som behövs för att beskriva bytet.

Ansökan skickas sedan i original till vårt kontor. Vi kontaktar nuvarande hyresvärd och utreder hur länge man varit hyresgäst, huruvida hyran betalats i tid samt eventuella inkomna klagomål. Dessutom gör vi kreditupplysning för att utreda eventuella betalningsanmärkningar samt uppskattar om föreslagen hyresgästs inkomster täcker hyran. Handläggningstiden kan variera, men räkna med minst 4-6 veckor, under semestertid något längre. 

Öppna blanketten och fyll i på datorn och skriv därefter ut den. Skriv på blanketten och posta till oss.