Lägenhetsbyte

Det finns möjlighet att byta sin hyreslägenhet mot en annan hyreslägenhet om man har bott i lägenheten i minst ett år. Hyresgästen ska ha beaktansvärda skäl för bytet, exempelvis att man behöver större eller mindre lägenhet pga ändrade familjeförhållanden eller exempelvis att man behöver en lägenhet med lägre hyra pga ändrade ekonomiska förutsättningarDetta skall godkännas av respektive hyresvärd. För att få till stånd ett byte behöver därför hyresgästen fylla i en blankett för direktbyte. Blanketten kan laddas ner från vår hemsida, fyllas i och skickas till oss. Vid trepartsbyten, eller mer omfattande byten beskrivs bytet på ett separat papper.

Ansökan skickas sedan i original till vårt kontor. Bifoga även personbevis för samtliga parter i bytet, kopia på bytespartens hyresavtal, anställningsavtal eller liknande för bytesparten samt dokument som styrker skälen. Vi kontaktar nuvarande hyresvärd och utreder hur länge man varit hyresgäst, huruvida hyran betalats i tid samt eventuella inkomna klagomål. Dessutom gör vi kreditupplysning för att utreda eventuella betalningsanmärkningar samt uppskattar om föreslagen hyresgästs inkomster täcker hyran. Handläggningstiden kan variera, men räkna med 6-8 veckor, under semestertid något längre. 

Öppna blanketten och fyll i på datorn och skriv därefter ut den. Skriv på blanketten och posta till oss.