Internbyte

Det finns möjlighet att byta sin hyreslägenhet mot en annan lägenhet inom Holger Blomstrand Byggnads AB bestånd om särskilda skäl finns. Dessa skäl utan rangordning är att man skall ha bott i minst fem år hos oss (i undantagsfall minst tre år), fått förändrad familjesituation eller har andra skäl som påverkar er möjlighet att bo kvar hos oss. Möjligheterna till internbyte är begränsade på grund av dagens bostadssituation i Göteborg. Du använder blanketten här på sidan.

Ansökan skickas sedan i original till vårt kontor. 

Öppna blanketten och fyll i på datorn och skriv därefter ut den. Skriv på blanketten och posta till oss.

Vi glädjer oss att ni önkar bo kvar i Holger Blomstrand Byggnad ABs bestånd. Men vi vill åter nämna att det kan vara svårt att tillgodose era behov på grund av bostadssituationen. Vi hör av oss om vi hittar någonting som vi tror kan passa er. Vi har tyvärr inte möjligheten att svara på frågor om lediga lägenheter, om ansökan har kommit in eller var ni står i kön var sig i telefon eller via e-post.