Kvarteret Segelgarnet

Inflyttning etapp ett kommer ske 1 maj. Inflyttning för etapp två kommer ske 15 juni. Vi välkommnar nya och gamla hyresgäster välkomna.

Avettablering av byggbordar etc kommer ske i juni månad. 

 

Med denna sida vill vi informera er hyresgäster boende i kvarteret Segelgarnet om dess ombyggnad. Vi kommer här lägga upp preliminära tidsramar för bygget, ritningar för lägenheterna och annan information för er boende.

Nu är entreprenaden avseende vindslägenheter bestämd och det kommer vara RO-Gruppen. Montering av ställningar och bordar beräknas vara klart inom kort. Det kommer finnas två stycken hisstorn på Nobelgatan och Ernst Kristenssons gata som kommer stå under hela byggiden, se bifogad ritning. Arbetet med att riva vindarna sker direkt efter att byggställningarna är etablerade vilket blir början/mitten av juni. Upptäcker ni att det har bildats sprickor eller lossnande puts från tak gör en felanmälan. Fönsterbyten kommer ske parallellt med vindsombyggnaden och under den tid och plats ställningen är etablerad. För att entreprenör kunna nå ytor som lägenheterna och förråd kommer hyresgästerna ombes att lämna nyckel, mer information om detta ges av RO-Gruppen. Vindslägenheterna beräknas vara klara sommaren år 2015. 

1 maj år 2015 kommer de första lägenheterna att vara klara för inflyttning. Hyresgäster som redan är boende hos oss har förtur till de nya lägenheterna. Om ni är intresserade av dessa kan ni redan idag fylla i blanketten för internbyte. Externa intressenter kommer få möjlighet att inom kort kunna anmälla sitt intresse, mer information om detta kommer.