Kvarteret Synålen

Nya vindslägenheter och källarförråd Kv Synålen (Lunden 64:8)                    2017-12-18

Program

Allmänt
Projektet omfattar inredning av ouppvärmt vindsutrymme till nya bostadslägenheter.

Totalt 29 st lägenheter varav:
2 st lägenheter ca 46 m2 boyta.
11 st lägenheter ca 30-40 m2 boyta.
16 lägenheter ca 20-30 m2 boyta.

Befintliga lägenhetsförråd på vinden avvecklas och ersätts med nya förråd i källaren.

Vindslägenheter

Utformning
Vindslägenheterna har öppen planlösning och ett modernt formspråk som medger många varierande inredningsmöjligheter. Ett av fönstren i varje lägenhet utförs med uppfällbar balkong som också utgör nödutrymningsväg.

Lägenheterna har flera öppningsbara takfönster med utblickar över takåsarna i Lunden. Öppet till tak med synliga takbjälkar och äldre vitputsade skorstensmurar ger en luftig volym och modern studiokänsla.

Entré/ hall
Säkerhetsklassad tamburdörr med brevinkast och dörrkik.
Kapphylla, garderob.

Kök
Köksinrede med kritvita luckor. Vitvaror från Electrolux. Ugn med spishäll. Stänkskydd av kakel. Spisfläkt, typ kolfilterfläkt.
Förberett för diskmaskin i större lägenheter.

WC/ Dusch
Klinker på golv, mellangrå. Vitt kakel på väggar. Vissa lägenheter har takfönster.
Golvstående WC-stol. Rakuttag i spegelskåp över handfat.
Handfat med kommod
Duschblandare med tvålkopp, duschdraperistång.
Förberett för tvättpelare alt. Kombimaskin i större lägenheter.
Infällda LED-spottar i tak.

Förvaring
Skåp, kritvita i olika höjder anpassad efter taklutning. Garderob, linne- och städskåp, bänkskåp mot kattvindsväggar.

Ytskikt
Generellt 3-stavs ekparkett på golv förutom i wc/d.
Väggar och tak, målade kritvita.

Teknik
Vattenburen värme, radiatorer med termostater. Nya lägenheter matas via ny stam som påkopplas i källaren på ny huvudledning från undercentral.
Elhanddukstork i WC/D utöver radiator.
Mekaniskt frånluftsystem med extern takfläkt, synliga vitlackade ventilationskanaler i rum. Luftintag via takventil.
Elcentral i hall med automatsäkring och jordfelsbrytare i hall.
Eluttag, vägg och tak enligt modern standard.
Bredbandcentral i hall med plats för router.
Nätverksuttag
Brandvarnare.

Entrédörr, trappuppgång
Ny porttelefon med tagg- och kodläsare. Porttelefon styrs via telefon/ mobiltelefon.
Alla hyresgäster ansluts till nytt porttelefonsystem.
I trapphusen byggs schakt med matningar, el, värme och tappvatten till nya vindslägenheter.

Källarombyggnad
Utrymmesmässigt motsvarar förråden normal nybyggnadsstandard, dvs mindre än vad många idag har på vinden.
Förrådsinrede med gallergrindar godkända av försäkringsförbundet.
Målning av väggar och tak i aktuella utrymmen, allmän uppfräschning.
Nya brandklassade ståldörrar till källarutrymmen inklusive lås och cylindrar med tillhörande nycklar.
Ny belysning, närvarostyrd.

Gårdshus
Del av ytan byggs om till cykel-/ barnvagnsförråd.
Behov av ytterligare låsbara cykelställ utomhus utreds.

Arbeten i befintliga lägenheter
Inga åtgärder är planerade i de befintliga lägenheterna. Däremot kan påverkan ske indirekt pga arbetena på vind såsom:

  • Mindre åtgärder avseende påkoppling spillvattenstammar i våningen under vind.
  • Kontroll av ventilationskanaler och ventilationsdon i lägenheter. Reparation eller byte av frånluftsfläktar.

Arbetena på vinden kan under perioder vara bullrande. Normala arbetstider är mellan kl. 06.45 och 16.00. Vid enstaka tillfällen kan arbeten pågå till kl. 19.00.
Ställningar kommer resas och flyttas efter etappernas framdrift.
Transporter sker via trapp-/hisstorn alternativt kranbil. Trapphusen nyttjas inte primärt som transportväg.

Övrigt
Avfall (bio och hushållssopor) slängs i avfallsbehållare på Ernst Kristenssons Gata.´
Boendeparkering söks hos Trafikkontoret.
I samband med att hyresgästernas flytt av inventarier från vind till källare kommer containrar för avfall att ombesörjas av förvaltningen.

Logistik/ tider
Alla tider är preliminära.

2017

December     Planering källarombyggnad, informationsmöte.

2018

Jan-Mars       Installation av förråd och tillhörande kringarbeten.

                      Förprojektering, undersökning vindslägenheter påbörjas.

April-Maj        Nedflyttning inventarier på vind till källare.

                      Kalkylering, anbudsräkning.

Juni               Upphandling och beställning entreprenadarbeten

                      Förberedande arbeten och rivning plankväggar på vind                   

Aug               Tekniskt samråd med Stadsbyggnadskontoret.           

Sep               Start byggnadsarbeten

2019

Juni               Inflyttning, första etappen

Okt                Inflyttning, andra etappen

Dec                Inflyttning tredje och sista etappen


Björn Dufva/ CMC Byggadministration AB för Holger Blomstrand Byggnads AB