Lilla Gatan

Renovering lägenheter Lilla Gatan 1-5

Här finner du information om ombyggnaden för Lilla Gatan. Har du som hyresgäst frågor är du välkommen att kontakta kontoret så skall vi försöka svara och förklara efter bästa förmåga.

Lilla Gatan 1 - 5 är byggt 1970 och står nu inför en ombyggnad, vilket inte tidigare har gjorts. Vi har kunnat konstatera att tätskikt och rör inte längre är av det skick som säkerställer en trygghet mot läckage och vattenläckor vilket vi naturligtvis önskar. Vi har nu kommit fram till den gräns där det inte längre går att ”lappa och laga” utan det behövs ett helhetsgrepp av badrum och kök. 

Vi har en förhoppning att komma igång med ombyggnaden under våren 2019.