Lilla Gatan

Renovering lägenheter Lilla Gatan 1-5

Här finner du information om ombyggnaden för Lilla Gatan. Har du som hyresgäst frågor är du välkommen att kontakta kontoret så skall vi försöka svara och förklara efter bästa förmåga.

Lilla Gatan 1 - 5 är byggt 1970 och står nu inför en ombyggnad, vilket inte tidigare har gjorts. Vi har kunnat konstatera att tätskikt och rör inte längre är av det skick som säkerställer en trygghet mot läckage och vattenläckor vilket vi naturligtvis önskar. Vi har nu kommit fram till den gräns där det inte längre går att ”lappa och laga” utan det behövs ett helhetsgrepp av badrum och kök. 

Vi har en förhoppning att komma igång med ombyggnaden under våren 2019. 

 

Uppdaterat 2018-01-07

Alla hyresgäster har inte svarat eller valt att bestrida. Vi väntar nu på att hyresnämnden skall ta upp ärendet. Tills de tar upp ärendet så vilar det.

 

Uppdaterat 2019-04-05

Hyresnämnden tar upp ärendet den 10 april. Efter beslut återkommer vi med mer information.

 

Uppdaerat 2019-04-10

Det har idag varit förhandlingar i hyresnämnden. Ingen överenskommelse har nåtts utan dom kommer om 2 veckor.

Vi beräknar därför att tidigast kunna starta efter sommaren, 1 augusti.