Lilla Gatan

Renovering lägenheter Lilla Gatan 1-5

Här finner du information om ombyggnaden för Lilla Gatan. Har du som hyresgäst frågor är du välkommen att kontakta kontoret så skall vi försöka svara och förklara efter bästa förmåga.

Lilla Gatan 1 - 5 är byggt 1970 och står nu inför en ombyggnad, vilket inte tidigare har gjorts. Vi har kunnat konstatera att tätskikt och rör inte längre är av det skick som säkerställer en trygghet mot läckage och vattenläckor vilket vi naturligtvis önskar. Vi har nu kommit fram till den gräns där det inte längre går att ”lappa och laga” utan det behövs ett helhetsgrepp av badrum och kök. 

Vi har en förhoppning att komma igång med ombyggnaden under våren 2019. 

 

Uppdaterat 2018-01-07

Alla hyresgäster har inte svarat eller valt att bestrida. Vi väntar nu på att hyresnämnden skall ta upp ärendet. Tills de tar upp ärendet så vilar det.

 

Uppdaterat 2019-04-05

Hyresnämnden tar upp ärendet den 10 april. Efter beslut återkommer vi med mer information.

 

Uppdaerat 2019-04-10

Det har idag varit förhandlingar i hyresnämnden. Ingen överenskommelse har nåtts utan dom kommer om 2 veckor.

Vi beräknar därför att tidigast kunna starta efter sommaren, 1 augusti.

 

Uppdaterat 2019-04-24

Vi har idag kl 14:00 fått beslut från Hyresnämnden.

Hyresnämnden ger oss tillstånd att utföra ombyggnad av fastigheten. Vi beräknar att kunna starta 1 augusti. Vi återkommer med mer information när beslutet vunnit laga kraft.

Hyresgäster som vill flytta till andra fastigheter ombedes höra av sig till förvaltningen.

 

Uppdaterat 2019-05-23

Vi har fått besked att hyresgäster har överklagat hyresnämndens beslut till hovrätten. Vi hoppas ändå komma igång 2019-08-01 men senast under hösten 2019. 

 

Uppdaterat 2019-06-18

Vi har inte fått något besked ifrån hovrätten än. Pga av sommarsemesterperioden så kommer vi tidigast komma igång 2019-10-01.

 

Uppdaterat 2019-09-06

Vi har fortfarande inte fått något besked ifrån hovrätten. Vi återkommer så snart vi har någon ny information. 


Uppdaterat 2019-09-06

Vi har fortfarande inte fått något besked ifrån hovrätten. Vi återkommer så snart vi har någon ny information. 


Uppdaterat 2019-09-06

Vi har fortfarande inte fått något besked ifrån hovrätten. Vi återkommer så snart vi har någon ny information. 


Uppdaterat 2019-10-25

Vi har hört oss för hos hovrätten och ärendet väntar bara på att de skall få tid att hantera det.


Uppdaterat 2019-12-03

Nu har vi fått godkännande från Hovrätten. Vi planerar att starta renoveringen 1 februari 2020. Vi kommer att starta på Lilla Gatan 1.

Mer information kommer senare.


Uppdaterat 2020-01-28

Renoveringen startar 10 februari 2020. Vi startar på Lilla gatan 5. Vi kommer erbjuda evakueringslägenheter inom fastigheten Lilla gatan 1-5.

Information har gått ut per mail, brev eller telefon.

 

Uppdaterat 2020-09-18

Renoveringen av Lilla gatan 3 är i slutfasen. Återflytt kommer ske i mitten av oktober månad. Berörda hyresgäster är meddelade.

Evakuering av Lilla gatan 1 planeras och berörda hyresgäster kommer kontaktas inom kort.