Lintotten ombyggnation

Renovering lägenheter kvarteret Lintotten

Här finner du information om ombyggnaden för Lintottendär vi har haft ett första informationsmöte 2018-12-11.

Lintotten står nu inför en ombyggnad. Vi har kunnat konstatera att tätskikt och rör inte längre är av det skick som säkerställer en trygghet mot läckage och vattenläckor vilket vi naturligtvis önskar. Vi har nu kommit fram till den gräns där det inte längre går att ”lappa och laga” utan det behövs ett helhetsgrepp av badrum och kök. 

Vi har en förhoppning att komma igång med ombyggnaden under 2019.


 

Uppgifter rörande ombyggnaden kommer fortsättningsvis att publiceras i tabellen nedan först och sedan i trapphusen:

Datum

Information

2018-12-11 Första informationsmöte hölls på vinden vid synålen
2018-12-19 Ett första möte har hållits mellan HBB och HGF. HBB inbjuder hyresgäster som är villiga att erbeta i samrådsgrupp med HBB och HGF. Ett första möte kommer att äga rum 2019-01-22 kl 18-19:30. Plats meddelas senare. Du som är intresserad att arbeta i samrådsgruppen skickar anmälan tillepost till info@holgerblomstrand.se med ämne "Lintotten Samråd" eller ringer in till förvaltningen och lämnar personuppgifter.
2019-01-xx
Här kommer mer information om mötet i Januari när det närmar sig.

 

Några vanliga frågor

  1. Jag missade informationsmötet. Vad gör jag?
    Tar det lugnt. Det kommer mer information via denna webbsidan, trapphusen och via post.
  2. Jag bor i en nybyggd vindslägenhet. Berörs jag?
    Ditt kök och badrum skall inte byggas om. Du berörs dock av störningar och driftsavbrott.
  3. Jag behöver veta mer om tidsplanen. När kommer den?
    Såfort som vi kan precisera den mer. Du kommer dock att få brev med all information innan det är aktuellt som HBB måste ha svar på så det finns ingen risk att vi missar dig. 

 Har du som hyresgäst frågor är du välkommen att kontakta kontoret så skall vi försöka svara och förklara efter bästa förmåga. Har du frågor som du hellre tar med hyresgästföreningen så kontakta gärna deras ombud nedan.

Kontaktuppgifter

Holger Blomstrand Byggnads AB (HBB)

info@holgerblomstrand.se

031 - 704 41 30


Hyresgästföreningen (HGF)

Göran Moberg

goran.moberg@hyresgastforeningen.se

0708113932