Lintotten ombyggnation

Renovering lägenheter kvarteret Lintotten

Här finner du information om ombyggnaden för Lintottendär vi har haft ett första informationsmöte 2018-12-11.

Lintotten står nu inför en ombyggnad. Vi har kunnat konstatera att tätskikt och rör inte längre är av det skick som säkerställer en trygghet mot läckage och vattenläckor vilket vi naturligtvis önskar. Vi har nu kommit fram till den gräns där det inte längre går att ”lappa och laga” utan det behövs ett helhetsgrepp av badrum och kök. 

 


 

Uppgifter rörande ombyggnaden kommer fortsättningsvis att publiceras i tabellen nedan först och sedan i trapphusen:

Datum

Information

2018-12-11 Första informationsmöte hölls på vinden vid synålen
2018-12-19 Ett första möte har hållits mellan HBB och HGF. HBB inbjuder hyresgäster som är villiga att erbeta i samrådsgrupp med HBB och HGF. Ett första möte kommer att äga rum 2019-01-22 kl 18-19:30. Plats meddelas senare. Du som är intresserad att arbeta i samrådsgruppen skickar anmälan tillepost till info@holgerblomstrand.se med ämne "Lintotten Samråd" eller ringer in till förvaltningen och lämnar personuppgifter.
2019-01-23
22/1 hade samrådet sitt första möte. 6 hyresgäster, HyresGästFöreningen, FastighetsÄgarna och prjektörer träffades. Det verkar som om ritningarna i många fall inte stämmer. Det är vanligt i så här gamla fastigheter. Vi kommer att fösöka mäta upp ett antal lägenheter. En arkitekt eller rörläggare kan komma att ringa på er dörr förr att be att få mäta upp lägenheten. Samrådet och hyresvärden publicerar information här när vi kommit längre i samtalen. Avsaknad av information är för det som publiceras måste vara genomarbetat.
Tack ni som svarat på enkäten. Det underlättar att ge en samlad bild av hur det ser ut men flertalet har ännu inte svarat. Det blir mycket svårare att planera när en stor del av bilden inte är känd.
En sak som tydligt framkom är att det kan vara så att de flesta hyresgäster föredrar att göra matlagning etc i lägenheten även ifall det blir under mer primitiva förhållanden.
2019-02-27
Vår arkitekt har gjort Bofaktablad till samtliga lägenheter som delades ut till er. Det är viktigt att fylla i dem och lägga dem hos fastighetsskötaren. Då blir det minst problem när vi kommer till din lägenhet. I sista minuten kunde vi även lägga in en visning av vindslägenheter i grannkvarteret Synålen. Vi förstår att inte alla hade möjlighet att komma. Vi planerar att ha ytterligare en visning vecka 12 på kvällstid. Exakt dag återkommer vi med. Detta ger er en rättvis bild av hur kök och badrum kommer att se ut. Se även trapphusanslag som kommer upp 4 mars.
 
 
2019-03-03
Den som är intresserad av en vindslägenhet på Lintotten kan nu anmäla sig, tex genom att använda denna epostlänken och ange:
Namn, befintlig adress, lägenhetsnummer.
För de som är intresserade att flytta in redan 1 april ange vilka objektsnummer ni är intresserade av.
Information om storlek och objektsnummer återfinns på Synålens webbsida
2019-07-11

Hyresgästföreingen har meddelat att de inte vill förhandla hyrorna och därför går vi ut med utskick av handlingar det sista vi gör före semestern, där vi måsta ange den yrkade hyran som baseras på. Detta för att ge er tid att tänka över boendesituationen över sommaren och ge er tid att återkomma till oss ifall intresse finns för lägenhet till vindslägenheter på Synålen eller färdigrenoverade lägenheter på Nordostpassagen. Vi vill även få återkoppling om lämpliga mötestider. Dessa är färdiga efter sommaren och när efter att inflyttning skett där så sjunker andelen tillgängliga lägeheter i beståndet kraftigt.

2019-09-12

Vi har fått in betydligt färre svar än vi önska angående mötestider vilket ger otillräckligt med information för att kunna planera. Vi gör därför en repris på utskicket före semestern (2019-07-11) för att få in tider. Vi har även utsett Johanna Lilleberg att vara kontaktperson för alla hyresgästfrågor för Lintotten. Kontaktuppgifter finns nedan.

2019-10-10

Nu drar vi igång mindre möten trappuppgångsvis i en ombyggd lägehet på torsdagskvällarna. Alla kommer att få kallelse via mejl eller telefon. Efter småmötena sammanställs erfarenheterna och läggs ut på hemsidan.

2019-12-20

Nu är alla småmöten genomförda. Ni som inte har svarat på vårt utskick kommer att få materialet på nytt via ett rekommenderat brev.

Mer information kommer efter nyår.

 

Några vanliga frågor

  Jag missade informationsmötet. Vad gör jag?

Tar det lugnt. Det kommer mer information via denna webbsidan, trapphusen och via post.


  Jag bor i en nybyggd vindslägenhet. Berörs jag?

Ditt kök och badrum skall inte byggas om. Du berörs dock av störningar och driftsavbrott.


  Hur är det med tidsplanen?
Tidplanen är mycket preliminär. Startdatum kommer erfarenhetsmässigt att förskjutas. Det är helt enkelt inte möjligt att säga när det startar men ni kommer att bli förvarnade! Renoveringen sker per trapphus. Under varje trapphusetapp kommer samtlaiga lägenheter i trapphuset att ha hantverkare som arbetar i kök och badrum som kommer att vara otillgängliga för hyresgästen. Varje trapphusetapp beräknas preliminärt hålla på i 8 veckor. Denna tid blir sannolikt mer preciserad när det första trapphuset gjorts. Ansatsen är att 3 trapphus i taget renoveras med 4 veckors förskjutning. Det ger bäst effektivitet i arbetet. Det innbär att ett nytt trapphus påbörjas var 4:e vecka. Det finns 22 trapphus vilket innebär att hela projektet kan berkäknas ta knappt 18 månader. Det innebär att sannolikheten ändå är liten att renoveringen startar i just ditt trapphus.

Vart skall jag vara under det att mitt lägenhet renoveras.
Du är i lägenheten men inte i köket eller badrummet. Vi undersöker nu olika varianter på hur innergården skall inredas med wc, dusch och matlagningsmöjligheter.

Jag har mejlat frågor och inte fått svar?
Innan samrådsmötet 22/1 har hyresvärden bara samlat in mejlen. Nu skall alla som mejlar in få ett standardsvar hur de svar tillbaka. Det finns typiskt 2 typer av mejl:
a) De som ställer tekniska frågor som är intressanta för alla. Dessa frågor tar vi upp och diskuterar och vänder på. När vi har ett svar så publiceras de på hemsidan så att alla ser dem. Då kommer du se ifall du fått svar på just din fråga och ifall du ser att vi kanske har missuppfattat din fråga så ber vi dig att återkomma igen.
b) De som berättar om sina personliga livssituation som är unik. Dessa sparas och tas om hand när det finns en lösning.

Uppdatering 2019-09

Då tar du kontakt med Johanna nedan som sammanställer allt. Det finns nu mindre risk för missförstånd ifall man kontaktar Johanna direkt.

 Har du som hyresgäst frågor är du välkommen att kontakta kontoret så skall vi försöka svara och förklara efter bästa förmåga. Har du frågor som du hellre tar med hyresgästföreningen så kontakta gärna deras ombud nedan.


Johanna avslutade sin tjänst hos oss i början av 2021, men du är välkommen att kontakta oss enligt nedanstående.


Kontaktuppgifter

Holger Blomstrand Byggnads AB (HBB)

bo@holgerblomstrand.se

031 - 704 41 30 (08.00-12.00 - 13.00-16...)

 

Hyresgästföreningen (HGF)

Göran Moberg

goran.moberg@hyresgastforeningen.se

0708113932