Den här infomationssidan berör endast
hyresgäster på Kommendörsgatan, Nordostpassagen, Vegagatan, Knappnålen och Synålen. Pga serverkrasch måste vi återskapa det register som innehåller portregister och taggar med tillhörande inpasseringsbehörigheter. 

Tills registret är återskapat kan vi inte göra några ändringar i systemet såsom att lägga till nya taggar eller ändra namn och telefonnummer .

Taggar är de små plastbrickor ni öppnar dörrar med eller bokar tvättstuga där det är aktiverat. De styr vilka dörrar ni kan komma in i.

Portregistret är det namn som syn i porten som besökare väljer. Till namnet finns ditt telefonnummer kopplat så det det ringer i telefonen när någon väljer ditt namn i porten. Du öppnar porten genom att trycka 5 på telefonen vilket även avslutar samtalet. Varje lägenhet kan ha flera namn i portregistret. En lägenhet kan sakna namn ifall man inte vill synas i registret.

 

Vi har skickat ut en instruktion till alla berörda hyresgäster i brevlådan.

Det vi vill att ni gör är att läsa igenom pappret "Kortkvittens" som vi skickat med.

Den innehåller uppgifter ifrån hyresadminstrationprogrammet som vi ansätter stämmer. Det kan vara så att det inte stämmer och då behöver ni rätta uppgiften. Det kan vara att man har ett annat namn som skall synas i registret (tex vill man ha "Familjen Exempelson" istället för "Anders Exempelson"), eller att det skall vara ett annat telefonnummer (ett mobilnummer istället för ett 031 nummer som används i lägenheten) eller att ni vill ha flera namn.  Rätta uppgifterna såsom ni vill ha det och återsänd kortkvittensen till oss på enklaste sätt. 

Vårt förslag är att boende på Knappnålen och Synålen kan lägga det i fastighetsskötarens brevlåda, boende på Vegagatan och Nordostpassagen kan lämna det direkt till förvaltningskontoret på Prinsgatan 12. För boende på Kommendörsgatan tänker vi sätta upp en brevlåda vid tvättstugan.

 

De taggar ni har idag skall ni behålla tills de nya (som är gula och gröna) har börjat fungera. Då vill vi ha tillbaka dem för återanvändning. Ni behöver ingen kvittens för dem eftersom de inte passar någonstans. Den som vill ha en kvittens får givetvis en sådan.

 

Vi har följande schema för omläggningen:

28 Mars - Knappnålen och Synålen:

29 Mars - Vegagatan (Detta ifall det går bra med Knappnålen och Synålen)

10 April - Kommendörsgatan

17 April - Nordostpassagen

Vid omläggningen slutar de gamla taggarna att fungera och de nya kommer att börja fungera. Vi rekommenderar att ni har de gamla och nya taggarna tillsammans från och med nu så ni inte missar omläggningen och blir utelåsta! Ni har alla fått en portkod i informationsbrevet som skall fungera som reserv så att ni kommer in ifall taggarna skulle fallera av någon anledning.

Tyvärr försvinner även bokningar i tvättstugor.