Vegagatan 10-18, gård.

Status markarbeten:

Avslutat:

Nedre delen: tätskikt, gjutasfalt

Övre delen: rivning bef marköverbyggnad

Pågående:

Nedre delen: dränerande lager (stenflis).

Övre delen: bilning och lagning bef betongskador, montering brunnar.

Kommande (i närtid):

Nedre delen: dränledningar, brunnsförhöjning, cellplast.

Övre delen: fräsning betong, fallgjutning, tätskikt och gjutasfalt.

Bullrande och vibrerande arbeten såsom bilning betong, fräsning mm kommer pågå fram till julhelgerna.

Efter julhelgerna är det entreprenadmaskiner, grävskopa som låter men ingen tung bilning.

 

Nedan finns en bild på över hur gården kommer att se ut när den är klar.

Arbetet med gården kommer preliminärt att pågå till sommaren 2021.