Vegagatan 10-18, gård.

Status markarbeten:

Avslutat:

Nedre delen: tätskikt, gjutasfalt

Övre delen: rivning bef marköverbyggnad

Nedre delen: dränerande lager (stenflis).

Övre delen: bilning och lagning bef betongskador, montering brunnar.

Nedre delen: dränledningar, brunnsförhöjning, cellplast.

Övre delen: fräsning betong, fallgjutning, tätskikt och gjutasfalt.

Bullrande och vibrerande arbeten såsom bilning betong, fräsning mm kommer pågå fram till julhelgerna.

 

Pågående: Stensättning pågår.

Kommande (i närtid): Asfaltering och plantering samt montering av möbler.

 

Nedan finns en bild på över hur gården kommer att se ut när den är klar.

Arbetet med gården kommer preliminärt att pågå till sommaren 2021.