Lilla Gatan 1-5, tak och fasadrenovering.

Arbetets omfattning:

Omläggning av tak och byte av trasigt tegel och nya fogar samt allmänn uppfräschning.

 

Pågående arbeten:

Takarbete pågår samt murning och fräsning av fog i fasaden.

 

Ställningen på gatan kommer att tas ner i månadskiftet maj/juni.

 

Kommande arbeten:

Tvätt av fasad.

Byte armaturer (entréer och loftgångar).

Nya framstycken (plåtar) loftgångar.

 

Arbetet i sin helhet beräknas preliminärt att vara klart till semestrarna.