Lilla Gatan 1, fasadrenovering.

Arbetet kommer att påbörjas den 25 augusti då ställningen börjar att resas på Slottsskogsgatan.

 

Arbetets omfattning:

Omfogning av fogar.

Byte av trasigt tegel.

Eventuellt byte av fönsterbalkar.

 

Uppskattningsvis kommer arbetet att pågå i 3 månader.

 

Ställningen kommer att vara larmad.

 

Vår avsikt är arbetena ska flyta på så smärtfritt som möjligt för er som bor i huset.

Vår entreprenör MVB Astor Bygg med underentreprenörer arbetar med samma intentioner. Arbetena är dock ofrånkomliga, tidvis såväl dammiga som bullriga vilket vi självfallet beklagar.