Prinsgatan 12, fasadrenovering.

Ladda ner

Fasadrenovering

 

Renoveringen av fasaden för lokaler längs hörnet Vegagatan-Prinsgatan har dragits igång akut då delar av fasaden fallit ner. En besiktning visade att fönsterbalkar och fogar måste åtgärdas. Pga risken för personskador kunde arbetet inte skjutas upp. Målet är att genomföra arbetet så fort det går och huvudplanen är att arbetet skall vara klart före semestern medan många arbetar per distans.

 

Arbetets omfattning:

Nya tegelbalkar ovanför fönstren. Nya balkar är beställda och skall produceras. De befintliga balkarna bilas bort. För att inte äventyra hållfastigheten så bilas varannan balk bort och en ny muras in. Först när hållfastigheten är tillräcklig så bilas resterande balkar bort och nya muras in.

Trasigt tegel byts ut. Vaje fog mellan stenarna fräses bort och ersätts med nytt murbruk och skadat tegel byts.

Förutom dessa tegelarbeten tillkommer sådant som fönsterarbeten, elarbeten på skyltar, tvättning av fasad och fönster som utförs parallellt. 

 

Information sker löpandes till hyresgästerna i trapphuset och här på hemsidan.


Uppdatering 19/5.

Den detaljerade planeringen har inte gått att genomföra pga sjukdom hos underentrepnörer och matrialbrist. Nu har detta stabiliserat sig.

En plan med avsikt att tydliggöra när de mest störande arbetena genomförs har nu kunnat göras, se pdf-filen som även anslås i entrén.

Denna plan kan komma att revideras så alla hyresgäster ombedes att se ifall ett nytt revisionsdatum har satts på filen.


Uppdatering 21/5

Pga problem med för hög värme i vissa delar kring fasaden så sänks inkommande lufttemperatur. Det är inte tekniskt möjligt att detaljstyra hur detta sker vilket gör att andra delar kan upplevas som något kalla. Vi måste be er som upplever detta att anpassa klädseln.

 

Uppdatering 26/5.

Vi har letat efter vägar att forcera arbetet men har ännu inte hittat mer personal som kan göra det. Ifall det sker så meddelar vi det här.

Vegag: bilning fönsterbalkar fortlöper. Är idag på plan 5 och fortsätter enligt planen veckan ut med balkar och enskilda stenar.

 

Uppdatering 31/5.

Planen är oförändrad. Idag påbörjas bilning Vegagatan nerifrån och upp.


Uppdatering 10/6.

Fönsterbilning är avklarad och därmed tas saneringsvagnen på Vegag bort.
Skyltarna är nedmonterade från fasaden och nästa steg är att besiktiga den delen. Skyltvepa beräknas komma upp nästa vecka.
Fogfräsning och murning fortgår enligt plan.

 

Uppdatering 22/6.

Besiktning av hörnet klar. Hela den delen behöver omfogas och blir ett extra arbete. Det arbetet utförs under semestern  när övriga arbetet är klart. Byggnadsställning på Vegag och Prinsg rivs (hörnet sparas).

Resterande arbete enligt plan.

 

Uppdatering 13/8

Arbetet under semestern har fortlöpt men då entreprenören har upptäckt nya inre tekniska underhållsbehov samt drabbats av C19-sjukdom så kommer arbetet fördröjas till vecka 34, se information i fil.