Lilla Gatan, gård

Ladda ner

Renovering av gården.

Arbetet löper på enligt tidsplanen, våran förhoppning är att gården skall vara klar till jul (tyvärr är det problem med leveranserna och detta kan påverka så att gården inte är klar förrän i januari).

Växter m.m planera först till våren.  

Pågående/avslutade arbeten

Uppfyllnad klar.

Överbyggnad med jordlager, gångar mm pågår.

Kantsten och storgatsten skall börja läggas.

 

Arbetet med befintliga rabatter m.m. på utsidan mot gatan påbörjas efter att gården är fördig.

Troligtvis start under januari eller februari.

 

Arbetet utförs av Specialhåltagning i Göteborg.