Lilla Gatan, gård

Ladda ner

Renovering av gården.

 

I anslutning till att tak och fasadrenoveringen är klar i slutet av juni så kommer vi att påbörja renoveringen av gården.  

I samband med detta kommer även tätskiktet mot underliggande garage att läggas om. Arbetet kommer preliminärt att pågå till december 2021.

 

I första skedet kommer vi att öppna upp berget som är i anslutning till gaveln på

Lilla Gatan 5, detta för att kunna skapa en transportväg till gården för maskiner m.m.

 

Under 3 veckor i juli/augusti kommer arbetet att vara pausat p.g.a. semestrar.

 

Befintliga rabatter m.m. på utsidan mot gatan kommer även dessa att läggas om (detta påbörjas dock senare).

 

Arbetet kommer att utföras av Specialhåltagning i Göteborg.