Fjällgatan 4-6, fasadrenovering

Byggnadsfirman O.A. Tobiason AB har av Holger Blomstrand Byggnads AB fått i uppdrag att utföra renovering av fasad på Fjällgatan 4-6 (mot gården).

 

Arbetet är en följd av frostsprängningar i teglet efter vintern som orsakade att delar utav tegel ramlade ner framför entréerna.

 

Arbetets omfattar nedanstående:

-Fräsning av fogar.

-Bilning av balkar burspråk (låter väldigt mycket).

-Nya fogar.

-Utbyte av trasigt tegel.

 

Preliminär tidsplan:

Vecka 21: Montage av ställning.

Vecka 22: Fräsning av fogar samt bilning (låter väldigt mycket).

Vecka 23: Fräsning av fogar samt bilning (låter väldigt mycket).

Vecka 24: Fogning.

Vecka 25: Fogning.

Vecka 26: Fogning.

Vecka 27: Ställning plockas ner samt slutstädning.

 

Vår avsikt är arbetena ska flyta på så smärtfritt som möjligt för er som bor i huset.

Vår entreprenör O.A Tobiason Byggnads AB med underentreprenörer arbetar med samma intentioner. Arbetena är dock ofrånkomliga, tidvis såväl dammiga som bullriga vilket vi självfallet beklagar.