Fjällgatan 4-20 / Nedre Matrosgatan 2-4, Fasadrenovering

Byggnadsfirman O.A. Tobiason AB har av Holger Blomstrand Byggnads AB fått i uppdrag att utföra renovering av fasad på Fjällgatan 4-20 (mot gatan) samt Nedre Matrosgatan 2-4.

 

Arbetet kommer preliminärt att påbörjas i mitten av augusti.

 

Under vecka 27 kommer vi att uppföra en etablering (bodar) framför Fjällgatan 16-20.

 

Arbetets omfattning:

Omfogning av fogar.

Byte av trasigt tegel.

Eventuellt byte av fönsterbalkar.

Besiktning av balkonger samt eventuell åtgärd.

 

Arbetet kommer att vara uppdelat i 3st etapper.

 

Första etappen kommer preliminärt att vara 12 veckor.

 

Vår avsikt är arbetena ska flyta på så smärtfritt som möjligt för er som bor i huset.

Vår entreprenör O.A Tobiason Byggnads AB med underentreprenörer arbetar med samma intentioner. Arbetena är dock ofrånkomliga, tidvis såväl dammiga som bullriga vilket vi självfallet beklagar.