Sveagatan 12/Majorsgatan 6, Fasadrenovering

Byggnadsfirman O.A. Tobiason AB har av Holger Blomstrand Byggnads AB fått i uppdrag att utföra renovering av fasaden på rubricerad adress.

 

Arbetets omfattning:

 

-          Fönsterkarmar och bågar målas utvändigt.

-          Reparation av rötskadade fönster.

-          Kittning av glasytor där det behövs.

-          Lagning av puts på innergården.

-          Ommålning av putsad fasad på innergård

-          Bottenvåning mot gata klotterskyddas.

-          Nya tegelfogar där det behövs.

 

Ställning kommer att resas på båda sidor av fastigheten.

 

Arbetet kommer preliminärt att påbörjas i mitten av augusti.

 

Vi återkommer löpande med mer information.

 

Vår avsikt är arbetena ska flyta på så smärtfritt som möjligt för er som bor i huset.

Vår entreprenör O.A Tobiason Byggnads AB med underentreprenörer arbetar med samma intentioner. Arbetena är dock ofrånkomliga, tidvis såväl dammiga som bullriga vilket vi självfallet beklagar.