Brandsäkerhet

Utrymning från flerfamiljshus

I flerfamiljshus räknar man normalt med att trapphuset är den primära utrymningsvägen. Det är därför viktigt att trapphuset är fritt från barnvagnar, cyklar och andra föremål som kan hindra utrymning eller antändas och brinna. Den alternativa utrymningsvägen är räddningstjänstens stegutrustning. Om det brinner i din egen lägenhet och du inte klarar av att släcka branden, måste du och din familj ta er ut. Då ska du stänga dörren till rummet där det brinner och även stänga lägenhetsdörren på vägen ut. Om branden startat i en annan lägenhet ska du stanna kvar i din egen lägenhet med stängd dörr. Varje lägenhet är en egen brandcell, som ska klara brand i minst 60 minuter. Följande gäller:  

 • Öppna inte lägenhetsdörren för att kontrollera röken i trapphuset.
 • Gå ut på balkongen eller fram till ett fönster och ropa på hjälp.
 • Ring 112 om du kan.
 • Avvakta hjälp från räddningstjänsten.  
 • Använd aldrig hissen för utrymning.

Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus

Om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation, täta med blöta handdukar eller med tejp. Varje lägenhet är en egen brandcell, som ska klara brand i minst 60 minuter och är därför en säker plats. På bara några minuter kan en mindre brand fylla ett trapphus med tjock och giftig rök. De boende måste då ta sig ut via fönster eller balkonger. Därför får inte brännbart material som till exempel barnvagnar, tidningsbuntar och byggmaterial förvaras i trapphus oavsett hur det placeras.

Skydda dig och dina grannar mot brand

 • Ställ inget brännbart i trapphuset
 • Trapphuset är en viktig utrymningsväg. En brand där kan få svåra konsekvenser. Därför måste det hållas rent från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger.
 • Håll vind, källare och garage låsta.
 • Låsta dörrar minskar risken för anlagda bränder.
 • Blockera inte trapphuset. Framkomligheten får inte hindras. Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in om det brinner. Även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram.  
 • Stäng in branden! Brinner det i din lägenhet – ta dig ut och stäng lägenhetsdörren efter dig. Då sprider sig inte branden och den giftiga röken ut i trapphuset lika fort.
 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus! Brinner det hos någon annan och trapphuset är rökfyllt – stanna i din lägenhet! Larma 112. Räddningstjänsten hjälper dig ut.