Nedanstående ser du när nästa container är planerad på din fastighet.

För våra hyresgäster i Lunden, Fjällgatan, Jungmansgatan, Nordostpassagen och Vegagatan gäller nedanstående schema för 2022-2023.

V 47: 21-25 november

V 52: 27-30 december

2023

V  3:  16-20 januari

V  8:  20-24 februari

V 13: 27-31 mars

V 17: 24-28 april

V 22: 29 maj - 2 juni

V 27: 3-7 juli

V 33: 14-18 augusti

V 38: 18-22 september

V 43: 23-27 oktober

V 49: 4-8 december

Containern ställs ut på måndag runt kl 12.00 och hämtas på fredag runt kl 12.00.

Om containern blir full så försöker vi att tömma den om det går.

Det är förbjudet att ställa saker på utsidan av containern om den är full.

Tänk på att inte slänga farligt avfall i containern såsom gips, elektronik, brännbara vätskor, målarfärg m.m.

För farligt avfall hänvisas du till närmste återvinningscentral.

Tänk även på nedanstående: 

Alla vuxna i Göteborg har rätt till ett ÅVC-kort, såväl boende i hushåll i villor och radhus, som i hyres- eller bostadsrätt. Kravet är att du som tar ut kortet ska vara folkbokförd i Göteborg eller kund hos Kretslopp och vatten. Med ÅVC-kortet får du obegränsat antal besök vid ÅVC:erna. ÅVC-kortet hämtar du på någon av ÅVC:erna. Du måste ha med dig giltigt körkort eller fotolegitimation när du ska hämta ditt kort.