Nystart i maj 2022

 

Hyresförhandlingarna mellan hyresvärden och Hyresgästföreningen rörande renoveringen av Lintotten är klara. Hovrätten har i sin dom fastställt att vi får bygga om kök och bad (parkett läggs inte in i kök som standard) och därmed kan vi göra en omstart av arbetet.

 

Tillsvidarekontrakt

Snart (fredag 20 maj) kommer varje hyresgäst med ett tillsvidarekontrakt att få dokument som omfattar vilka valmöjligheter och vilken hyra som gäller efter återflytt till renoverad lägenhet.

I korthet innebär överenskommelsen att hyresgästen kan välja mellan helrenovering eller grundrenovering (i huvudsak kök och badrum).

De hyresgäster som väljer grundrenovering kan välja till säkerhetsdörr och parkett i kök. De kan även välja bort handdukstork och tvättställskommod.

De lägenheter som har renoverats ovanför restaurangen visade att konstruktionen var mer komplicerad än förväntat. Varje lägenhet beräknas ta 4 månader vilket är längre tid än tidigare beräknat. Vi kommer därför att evakuera hyresgästerna under den tid som lägenheterna renoveras.

Renoveringarna görs stamvis - vanligtvis har varje trapphus 2 eller 3 stammar i sig - men i vissa lägenheter är det betydligt mer komplicerat med upp till 3 stammar i en och samma lägenhet. För att minimera störningarna försöker vi göra renoveringarna så att ett helt trapphus renoveras åt gången genom att ta flera stammar. För att få ett effektivt flöde så kommer flera trapphus att renoveras samtidigt men ligga lite förskjutet mellan varandra. Ordningsföljden på trapphuset bestäms av tekniska aspekter och möjligheterna att evakuera.

Hyresgästerna kommer att evakueras till lägenheter på Lintotten i första hand (i slutet av renoveringen finns inga lägenheter kvar att evakuera till och då evakueras hyresgästerna till närliggande fastigheter i Lunden). Hyresgästerna betalar den lägsta av hyran för ordinarie lägenhet och evakueringslägenhet. Den som kan, och vill, ordna eget boende och bo på annan adress under renoveringen får hyresfritt under renoveringstiden. Hyresvärden kommer att ombesörja flytt och återflytt. Hyresgästerna ombesörjer och bekostar adressändring mm och ersätts mot kvitton i efterhand.

Vi kommer att göra det möjligt för hyresgästerna att se en helrenoverad lägenhet på Danska vägen under maj.

Möjliga tider finns på det utskick som gick iväg 20 maj. 

 

Vindslägenheter

Du som har vindslägenhet har en nyare lägenhet med stam som inte behöver bytas. Det innebär att vi inte kommer renovera din lägenhet. Du kommer att beröras så till vida att det kommer att bli kortare driftsavbrott på el, vatten mm. Detta anslås normalt i trapphuset. Det kan även förekomma oväntade driftsavbrott. Arbetet kommer att ta ungefär 4 månader per trapphus och under den tiden kommer det att arbetas i lägenheterna i trapphuset med ljudstörningar som följd.

Korttidskontrakt

Du som har korttidskontrakt kommer att bli uppsagd efter hand som renoveringen fortlöper. Detta kommer att ske främst under 2023. När en lägenhet där det varit korttidskontrakt blivit renoverad så kommer den lägenheten ut på hyresmarknaden direkt. Du som har korttidskontrakt har förtur till de renoverade lägenheterna men det är inte säkert att vi kan erbjuda kontrakt på samma lägenhet. Förutsättningen för att kunna få ett tillsvidarekontrakt på en renoverad lägenhet är att du har skött dig som hyresgäst under tiden du har bott med korttidskontrakt.

 

Fortfarande gäller de valmöjligheter som ställts ut för första etappen.

Se "Valblankett Hemsidan Förtydligande" som visar valen och hur de passar ihop med valblanketten. Vi rekommenderar att ni tittar på utställningen i trapphuset på Danska vägen 97B för att få en korrekt uppfattning om färger och utformning.