Örnehufvudsgatan 15 - Fasadrenovering

Hej. Daniel heter jag, Jag kommer vara platschef under entreprenaden som O.A Tobiason AB har fått i uppdrag av Holger Blomstrand Byggnads AB. Vi startar med att täcka fönster och balkongdörrar. Skrapa ner lös och dålig puts. Tvätta fasad och balkonger. Därefter täcker vi balkongerna, och putslagar samt sprutar på en ny ytputs på gårdsfasaden. Planen är att börja bygga ställning på gatufasaden runt V13.

Det kommer bli en gångtunnel in till entrén på gårdsfasaden, och en gångtunnel under hela ställningen på gatufasaden, med skivor. Detta för att ni skall gå säkert på trottoaren samt in genom porten. Fönster och balkongdörrar kommer att täckas in med plast för att skyddas. Balkongdörrarna kommer vara öppningsbara för utrymning.  (OBS! får ej öppnas förutom vid nödläge) Ställningen kommer att kläs med plast för att skydda mot nedfallande föremål. Vi önskar att ni tömmer er balkong så fort ni har möjlighet. Annars finns risk att det som finns kvar blir skadat.

Tider

Arbetet kommer att bedrivas vardagar från klockan 07.00 – 16.00 där bullriga arbeten igångsätts tidigast kl 08.00.

Skulle arbeten utanför dessa tider visa sig nödvändiga så annonseras detta i förväg.

Om vi kommer behöva komma in i några lägenheter kommer detta först meddelas från fastighetsägaren, samt att alla skall kunna legitimera sig med ID-06 kort.

 

Vänligen beakta!

Fasadarbetena omfattar arbetsmoment som dammar, och ger vibrationer, därför ber vi Er att beakta och respektera nedanstående:

  • Flytta eller ta ner känsliga föremål från lägenhetens ytterväggar.
  • Undvik att göra åverkan på intäckningen då detta ökar risken för damminträngning.
  • Beakta eventuella husdjurs välmående.
  • Säkerställ att dörrar och fönster hålls stängda, ställningar ökar risken för intrång.

 

Vi kommer löpande att återkomma med information om arbetets gång och hur ni boende påverkas.

Detta kommer att anslås på informationstavlorna i entréerna.

Har ni frågor så är ni välkomna att ringa eller maila mig.

 

Med vänlig hälsning

Daniel Antonsson

0708-866524

daniel@tobiason.se

 

Byggnadsfirman O.A. Tobiason AB har av Holger Blomstrand Byggnads AB fått uppdrag att utföra renovering av fasaderna utav båda fasaderna av fastigheten på rubricerad adress.

Under vecka 8 kommer ställningsmontaget för fasadrenoveringen att påbörjas.

Montaget av ställningen kommer att pågå ca 4 veckor med start mot baksidan av fastigheten.

Så fort ställningen är rest på baksidan så kommer arbetet med fasaden att starta.

För att minska byggtiden påbörjas ställningsmontaget för gatufasaden i anslutning till att ställningen färdigställs mot baksidan.

Första momentet när ställningen är på plats blir att täcka fönstren med skyddsplats, detta görs både för eran och byggarbetarnas integritet samt för att skydda fönstren inför kommande arbetsmoment.

Vi hoppas ni har överseende med detta och har ni några frågor så kontaktar ni Holger Blomstrand Byggnads AB enligt nedanstående. 

Förvaltningskontor
Holger Blomstrand Byggnads AB
Tel: 031 - 704 41 30
Mejl: bo@holgerblomstrand.se


Med vänliga hälsningar

Holger Blomstrand Byggnads AB